Berliner.Party Bear icon

Juridisk Information

Tillgången till denna sida bestäms av lagar och föreskrifter som gäller i det land från vilket du surfar. Det verkar som att du inte surfar från ett tyskspråkigt land där denna lag (Section 5 TMG (Telemedia Act)) är tillämplig. Denna lag är tillämplig i tyskspråkiga länder som Tyskland (DE), Österrike (AT) eller Schweiz (CH).

Därför kanske informationen på denna sida inte är relevant för dig. Istället rekommenderar vi att du granskar vår integritetspolicy för att förstå hur vi hanterar och skyddar dina uppgifter under ditt besök.

Integritetspolicy

VU5kcVQrV1ZZbWFQMGZzcmFSa2tiTTQwTXNNSit2NXFLQjRoWFJmK1RKQ045OXhnYUF6ZXRvN1ZzMnUrY1NKbjo6Xd7v2unPXcHIabRpmFeJlA==
05-27 11:19:59